ความเป็นมาของบริษัท

เขียนโดย Super User. Posted in ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอลิท โฟร์คลิฟ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส ปราจีนบุรี จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการจำหน่าย การเช่า การขาย การซ่อม และอะไหล่ ต่างๆ ของรถยกไฟฟ้าและรถยกดีเซล มาเป็นเวลานานกว่า 8 ปี เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในนามของ “ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอลิท โฟร์คลิฟ เอ็นจิเนียริ่ง “ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่งพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2542 ตั้งอยู่เลขที่ 239/911 หมู่ 3 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ต่อมาทางบริษัท ได้เล็งเห็นว่า ในปัจจุบันกลุ่มนักธุรกิจภาคโรงงานอุตสาหกรรม มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถโฟร์คลิฟในการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในโรงงาน บริษัทจึงได้ขยายกิจการ โดยการจดทะเบียนการค้าเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2545 เป็น “ บริษัท เอลิทโฟร์คลิฟ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด” และเมื่อวันที่ 1สิงหาคม 2548 ได้จัดตั้งสาขาปราจีนบุรีชื่อว่า“บริษัท เอลิท โฟร์คลิฟ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส ปราจีนบุรี จำกัด”ตั้งอยู่เลขที่ 392 หมู่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 เพื่อขยายการบริการและการติดต่อกับต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศสิงค์โปร์ และประเทสมาเลเซีย เป็นต้น เพื่อนำรถเข้ามาจำหน่ายและให้เช่า ครอบคลุมภาคตะวันออกทั้งหมด

เราคือผู้ชำนาญงานด้านนี้โดยเฉพาะเรามีทีมงานพร้อมบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
Expert On Electric Forklift Battery & Electronic Forklift Repair


Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information
View My Stats

Copyright © 2013 Elite Forklift Part and Service Prachinburi Co.,Ltd. 392 Moo 3 Kroksomboon, Srimahaphot, Prachinburi 25140. TEL.037-414398-9 FAX.037-414397

Downlaod Premium Themes